Siedziba działalności gospodarczej podatnika oraz stałe miejsce prowadzenia działalności podatnika a zwrot VAT z zagranicy

Jednym z warunków umożliwiającym podatnikom VAT (niebędących…

Nie każdy podatek od wartości dodanej podlega zwrotowi

Co do zasady podstawą zwrotu VAT z innych państw członkowskich…