Oferta

Naszym zadaniem jest odzyskanie podatku VAT z zagranicy, który wpłynie pozytywnie na finanse Twojej firmy. Każdy projekt rozpoczynamy od weryfikacji obszarów Twojej działalności gospodarczej w ramach której możemy w Twoim imieniu wystąpić o zwrot podatku VAT precyzyjnie określając wysokość należnego Ci zwrotu podatku. W zależności od tego dobierzemy odpowiednie narzędzia oraz zaproponujemy konkretne rozwiązania.

Jak działamy:

  1. Podpisujesz umowę z Fincarlo oraz pełnomocnictwo do reprezentowania w procesie zwrotu zagranicznego VAT,
  2. Przekazujesz drogą elektroniczną skany faktur oraz paragonów za wydatki służbowe poniesione w innych krajach UE,
  3. Fincarlo weryfikuje przekazaną dokumentację, sporządza i przesyła wniosek do właściwego urzędu skarbowego,
  4. Fincarlo jest w stałym kontakcie z administracją skarbową w krajach, do których wnioski o zwrot VAT zostały przekazane przez polski urząd skarbowy,
  5. Odzyskany VAT Fincarlo przekazuje na Twoje konto.