Zwroty VAT

Najczęstsze kategorie kosztów, które zawierają zagraniczny podatek VAT, o którego zwrot możesz się ubiegać:

  • zakup paliwa
  • wynajem środków transportu
  • wydatki związane ze środkami transportu
  • opłaty drogowe
  • koszty podróży (taksówki, transport publiczny)
  • koszty zakwaterowania
  • koszty żywności, napojów i usług restauracyjnych
  • opłaty za wstęp na targi, konferencje, eventy
  • wydatki na rozrywkę i reprezentację
  • inne wydatki (cele biurowe)

Czy wiesz, że:
Rocznie prawie 19 mld EUR podatku VAT nie zostaje odzyskane, głównie z powodu braku wiedzy, umiejętności oraz z uwagi na skomplikowany i żmudny ręczny proces.

Choć ponad 57% wniosków dotyczyło zwrotu poniżej do 1 tys. EUR, to dzięki usprawnieniom technologicznym w Fincarlo proces ten ma uzasadnienie biznesowe.

Liczba wniosków o zwrot VAT w Unii Europejskiej składanych rocznie wynosi ponad 700 tys. na łączną kwotę przeszło 4,2 mld EUR.

Proces jest więc coraz bardziej popularny, ale wymagający.

Zagraniczny VAT odzyskiwany jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa unijnego i lokalnego prawa podatkowego, w tym w szczególności Dyrektywy VAT.

Perspektywa komunikacji z administracją skarbową innych krajów UE często stanowi istotną barierę dla polskich przedsiębiorców, która skutecznie odstrasza od podejmowania działań w tym zakresie.

W rezultacie czego nie odzyskują oni środków pieniężnych, o które mogą się ubiegać.

Fincarlo nie ma z tym problemów i bierze ten trud na siebie.

Nie zwlekaj, napisz do nas i już dziś zacznij odzyskiwać swoje pieniądze!

Nie zwlekaj, napisz do nas i już dziś zacznij odzyskiwać swoje pieniądze!